Tehetség és Flow

00

Minden gyermek tehetséges valamiben

A program elnevezése („FLOWER”) játékos formában utal arra a felismerésre, hogy az eredményes tehetségkibontakoztatás fontos feltétele a Flow-állapot visszatérő megélése, és a Flow-állapot kialakulását biztosító támogató környezet kialakítása.

Csíkszentmihályi Professzor szerint: „a tehetség nem a kiemelkedően jó logikus gondolkodás, hanem a tudás, a megismerni akarás nagyon magas érzelmi motiváltsága.” Mi is meggyőződéssel hiszünk abban, hogy minden gyermek tehetséges valamiben.

Csíkszentmihályi a Flow-állapot megélését több alapfeltételhez is köti. Ezeknek a feltételeknek a megteremtése a fiatalok tehetségének kibontakoztatását támogató környezet kialakításához is nélkülözhetetlen. Mi a FLOWER program során elsősorban az alábbi három feltétel kialakításnak támogatására összpontosítunk:

  • Világos célok – Az egyértelmű célok megléte nélkülözhetetlen a Flow-állapot eléréséhez. Ahhoz, hogy valaki el tudjon mélyedni egy tevékenységben, alapvetően fontos az, hogy minden pillanatban tudja, milyen feladatot kell elvégeznie.
  • Egyensúly a kihívások és a készségek között – Könnyebben érezzük teljesen magunkénak a feladatot vagy akár egy kihívást, ha azt megvalósíthatónak tartjuk. Ha úgy tűnik, hogy az túlmutat erősségeinken, várhatóan aggodalmat érzünk, ha pedig túl egyszerű, könnyen unalmassá válhat. A kihívások és a készségek közötti egyensúly a Flow szükséges feltétele.
  • Visszacsatolás – A Flow-élmény teljes átélése nagy részben abból ered, hogy az ember tudja, hogy amit csinál, annak jelentősége és következménye van. A visszacsatolás érkezhet a környezetünkben lévőktől, de sokszor inkább maga a tevékenység az, amely az információt szolgáltatja. Ha jól tudjuk fogadni a visszajelzéseket, ha képesekké válunk arra, hogy önmagunknak is visszacsatoljunk, az tovább könnyíti a nehezebb kihívások, akadályok megoldását, és nem utolsósorban “belsőleg” motivál bennünket.
00

A Flow-állapot megélésének főbb jellemzői

00

A személyes erősségek

A Flow-élmény teljes átélése nagy részben abból ered, hogy az ember amit jól csinál, az „jó”, annak jelentősége, pozitív hatása van a cselekedetekre, önmagára és másokra is. Ez természetesen az egyéni erősségek legalább alapszintű ismeretét feltételezi. Az erősségek kifejezés alatt a velünk született adottságokra, képességekre, tanult készségekre, tulajdonságokra, hasznos tapasztalatokra gondolhatunk, és azokra a cselekedetekre, amikre büszkék lehetünk. Amiktől vagyunk azok, amik. A személyes erősségek egyben kiaknázható lehetőségek, a fejlődés alappillérei, amelyek felismerve bármikor előnyünkre fordíthatóak. Ezért is olyan fontosak a Flow szempontjából.